Lirik Sholawat Syubbanul Muslimin – Tholama Asyku Ghoromi [Latin Indonesia] Voc. Lukmanul Hakim

Dibawah ini merupakan lirik lagu sholawat dari Syubbanul Muslimin yang berjudul Tholama Asyuku Ghoromi versi latin.

Mun-yatii aqshoo maroomii ahdhoo bisy-syuhuud
Wa aroo baabas-salaami yaa zaakiil juduud

Dibawah ini merupakan lirik lagu sholawat dari Syubbanul Muslimin yang berjudul Tholama As Lirik Sholawat Syubbanul Muslimin - Tholama Asyku Ghoromi [Latin Indonesia] Voc. Lukmanul Hakim

Thoolamaa asykuu ghoroomii yaa nuurol wujuud 2x
Wa unaadii yaa tihaamii yaa ma’dinal juud 2x

Thoolamaa asykuu ghoroomii yaa nuurol wujuud
Wa unaadii yaa tihaamii yaa ma’dinal juud

Mun-yatii aqshoo maroomii ahdhoo bisy-syuhuud 2x
Wa aroo baabas-salaami yaa zaakiil juduud 2x

Thoolamaa asykuu ghoroomii yaa nuurol wujuud
Wa unaadii yaa tihaamii yaa ma’dinal juud

Yaa thiroozal kauni innii ‘aasyiq mustahaam 2x
Mughromun wal mad-hu fannii yaa badrottamaam 2x

Thoolamaa asykuu ghoroomii yaa nuurol wujuud
Wa unaadii yaa tihaamii yaa ma’dinal juud

Thoolamaa asykuu ghoroomii yaa nuurol wujuud 2x
Wa unaadii yaa tihaamii yaa ma’dinal juud 2x

Thoolamaa asykuu ghoroomii yaa nuurol wujuud
Wa unaadii yaa tihaamii yaa ma’dinal juud

Mun-yatii aqshoo maroomii ahdhoo bisy-syuhuud 2x
Wa aroo baabas-salaami yaa zaakiil juduud 2x

Thoolamaa asykuu ghoroomii yaa nuurol wujuud
Wa unaadii yaa tihaamii yaa ma’dinal juud

Lirik Sholawat Syubbanul Muslimin – Tholama Asyku Ghoromi [ Latin Versi Indonesia ] Voc. Lukmanul Hakim
Lirik Sholawat Syubbanul Muslimin – Tholama Asyku Ghoromi [Latin Indonesia] Voc. Lukmanul Hakim